Ką privaloma padaryti įsteigus UAB?

Ką privaloma padaryti įsteigus UAB?

Kai jau įsteigėte UAB, tai reiškia, kad pirmas žingsnis į jau atliktas. Tačiau norėdami, kad Jūsų įmonė galėtų pilnai funkcionuoti ir vykdyti veiklą, Jūs privalote atlikti toliau nurodytus žingsnius.

veiksmai-isteigus-nauja-uab

Direktorius

Akcininkų susitinkimo metu yra išrenkamas ir paskiriamas naujos UAB direktorius. Po to įmonė su juo sudaro darbo sutartį, pranešama sodrai apie UAB direktoriaus paskytimą. Tuo pačiu metu patartina įdarbinti ir buhalterę, o jeigu jos neturite, tuomet labai patartina sudaryti sutartį su buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančia įmone ir turėti buhalterę.


Mokesčių mokėtoja

Paskyrus direktorių, reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) užpildyti ir pristatyti FR0791 formą, kurioje nurodote visą naujos UAB kontaktinę informaciją, įskaitant ir buhalterinę apskaitą vedantį asmenį ir, žinoma, jo kontaktinę informaciją, tačiau Jums nereikia pranešti VMI, jog norite įsiregistruoti mokesčių mokėtoju, kadangi Registrų centras (RĮ) automatiškai perduoda reikiamą informaciją apie naujai įregistruotą UAB.

Tam tikrais atvejais gali tekti registruoti įmonę PVM mokėtoja, tai priklauso nuo Jūsų vykdomos veiklos tipo. Vienais atvejais tai yra prievolė, kitais galite įregistruoti UAB, kaip PVM mokėtoja, savanoriškai. Tačiau kartais tai yra neišvengiama, jeigu UAB per kalendorinius metus gauna daugiau nei 45000€ pajamų, tokiu atveju yra privaloma UAB įregistruoti PVM mokėtoja. Taip pat reikia registruoti įmonę PVM mokėtoja, kai prekiaujate su užsienio šalimis.


Banko sąskaita

UAB steigimo metu buvo Jūsų įmonės vardu yra atidaroma banko sąskaita, į kurią akcininkai perveda įstatinį kapitalą, tačiau ši sąskaita yra kaupiamoji, o įmonė, norėdama atlikti finansines operacijas, privalo įgyti einamąją banko sąskaitą. Ją gauti gali UAB direktorius, jis kreipiasi į banką su prašymu UAB kaupiamąją sąskaitą pakeisti į einamąją. Ši procedūra atliekama banke, direktorius atvykęs į banko padalinį turi pristatyti šiuos dokumentus:

  • UAB įstatus;
  • UAB direktoriaus paskyrimo dokumentai;
  • UAB sertifikuotas išrašas (ESI);
  • UAB vadovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Antspaudą, jeigu naudosite.

UAB naudojami blankai

Jeigu atlikti aukščiau paminėti etapai, tuomet reikia pereiti prie UAB veikloja reikalingų blankų, kad būtų palengvinta Jūsų veikla. 

Reikalinga paruošti UAB pagrindinį blanką: 

  • Kasos pajamų orderis;
  • Kasos išlaidų orderis;
  • UAB vadovo įsakymo forma;
  • UAB vadovo prašymo forma;
  • UAB sąskaita-faktūra

Šie dokumentai yra rašomi laisva forma, tačiau labiausiai veiklą atitinkančius gali išduoti buhalterinę apskaitą vedantis asmuo Jūsų įmonėję. Galite pasikonsultuoti su juo ir priimti tinkamiausią sprendimą dėl UAB formų sudarymo.

admin