Teisinės paslaugos

Mes teikiame aukščiausios kokybės teisines paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams (UAB, MB, IĮ, VŠĮ) asmenims. Mūsų tikslas – padėti klientui įgyvendinti jo lūkesčius ir paslaugą suteikti operatyviausiu būdu.

teisines-paslaugos-imonems

Mūsų teisininkai patars rūpimais teisiniais klausimais, pateiks kompleksinius sprendimus, esamais klausimais. Mes pasižymime lojalumu savo klientui bei profesionalumus. 


Teisinių paslaugų sąrašas:

 • Teikiame teisines konsultacijas.
 • Paruošiame sutartis ir jas teisiškai analizuojame.
 • Ruošiame vidaus dokumentus įmonei, bei nuolat aptarnaujame ją teisiškai.
 • Rengiame procesinius dokumentus (priešieškinius, ieškinius, atsiliepimus, dublikatus, atskiruosius skundus, triplikus ir kitus teisinius dokumentus).
 • Įmonių steigimas (UAB, MB, IĮ, VŠĮ) – pilnai paruošiami dokumentai.
 • Padedame reorganizuoti, pertvarkyti, likviduoti ar sustabdyti įmones.
 • Atstovaujame teismuose, savivaldybinėse ir valstybinėse institucijose.
 • Sprendžiame problemas susijusias su verslo, darbo, šeimos paveldėjimo, draudiminiais, civiliniais, administraciniais, bei baudžiamaisiais santykiais.
 • Parduodame įmones, didiname arba mažiname įstatinį kapitalą, padedame perleisti akcijas, padedame bankroto proceso atveju.
 • Skolų išieškojimas –  priešteisminiu ir teisminiu keliu.
 • Dalyvaujame derybose ir teikiame tarpininkavimo paslaugas verslo santykiuose.

Šis paslaugų sąrašas  esant  klientų poreikiui gali prasiplėsti papildomomis teisinėmis paslaugomis.

Išieškome skolas

Padedame išieškoti skolas, kurios atsirado naujai taip pat jau  įsisenėjusias. Skolų išieškojimas turi du tipus, kurie yra skirstomi į  pagrindines rūšis:

 • Ikiteisminis skolų išieškojimas.
 • Teisminis skolų išieškojimas.
skolu-isieskojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas

Iš mūsų praktikos galime teigti, kad didžiąją dalį skolų galima sugrąžinti nesikreipiant į teismą. Tiesiog reikia pasirinkti efektyviausią skolų išieškojimo būdą būtent tam atvejui. Labai svarbu, jog įsiskolinimo ieškojimo procedūra būtų vykdoma kompetetingo asmens. Taip pat, kuo anksčiau skolų išieškotojai pradės veikti skolintojo vardu, tuo didesnė tikimybė, jog skola bus grąžinta, taip pat tai bus pasiekta su mažiausiais laiko bei finansų ištekliais. Gavę įsiskolinimą patvirtinančius dokumentus, perimsime skolos administravimą,  bei sugrąžinsime skolą per trumpiausią laiką.


Teisminis skolų išieškojimas

Jeigu jau nutiko taip, kad ikiteisminis skolos išieškojimas nedavė rezultato, tuomet lieka tik vienas kelias – teisminis skolos išieškojimas.

Norėdami kreiptis į teismą, privalote pasikonsultuoti su kompetetingais atstovais ir priimti geriausią sprendimą, kokiu būdu tai padaryti yra efektyviausia:

 • Pareiškimas, dėl teismo įsakymo išdavimo.
 • Ieškinys.

Siūloma atsižvelgti į skolos išieškojimo galimybių sudėtingumą. Labai svarbu, kad išieškotojas pateiktų visus su įsiskolinimu arba skola susijusius dokumentus, jog skolos išieškojimo administratorius galėtų pateikti geriausią pareiškimą arba ieškinį. Iškart po to, kai teismas priims teigiamą sprendimą, teismo dokumentas (vykdomasis raštas ar teismo įsakymas) bus pateiktas antstoliui, kuris priverstinai išieškos skolą.

Mūsų teisininkai gali paruošti (vekselius, sutartis, reikalavimus, susitarimus, prašymus, įkeitimus ar kitus dokumentus).

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registravimas

PVM mokėtojo mokestis – tai vartojimo mokestis, kurį sumoka paskutinis vartotojas. Šiai dienai pagrindinis PVM mokesčio tarifas yra 21 %. PVM pridėtinė vertė – tai skirtumas tarp paslaugų bei prekių parduodamos ir perkamos vertės.

Pridetines−vertes−mokescio−registravimas

PVM yra netiesioginis mokestis, kurs yra įtraukiamas į paslaugų bei prekių tarifus. Parduodamas prekę ar paslaugą juridinis asmuo gauna atlygį už ją ir mokestį, vadinamą PVM, kurį vėliau sumoka valstybinei institucijai. PVM objektas taip pat gali tapti ir prekių arba paslaugų pirkimas Lietuvoje iš kitos Europos sąjungos valstybės.

Mes padėsime Jums įgyti PVM kodą 

 • Konsultuojame PVM kodo įgijimo klausimais.
 • Pilnai paruošiame reikiamus dokumentus, norint įsiregistruoti PVM mokėtoju.
 • Esant reikalui galime atstovauti Jus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
 • Kaina nuo 89€.

Privaloma tapti PVM mokėtoju jeigu:

 • Per paskutiniuosius 12 mėnesių įmonės gaunamos pajamos viršijo 45000€.
 • Fizinis asmuo arba su juo susiję asmenys valdo keletą juridinių asmenų ir šių juridinių asmenų pajamos per pastaruosius 12 mėnėesių buvo didesnės nei 45000€.
 • Fizinis asmuo per pastaruosius 12 mėnesių įsigijo prekių iš užseinio valstybės (neskaitant naujų transporto priemonių bei akcizuojamų prekių) už daugiau nei 14000€.

Savanoriškas tapimas PVM mokėtoju

Kiekvienas juridinis asmuo, kuris vykdo ūkinę ar komercinė veikla, turi galimybę tapti PVM mokėtoju jeigu nori, tačiau reikėtų įvertinti tam tikras rizikas:

 • Siūloma pasitikrinti, kas taps pagrindiniu klientu, fiziniai ar juridiniai asmenys? Juridiniai asmenys šį, PVM mokestį galės susigrąžinti, bet jeigu pagrindiniai klientai yra fiziniai asmenys, tuomet jie šio mokesčio susigrąžinti negalės, kas reikš jog prekės kaina yra didesnė, tai lems paklausos mažėjimą, o su laiku ir Jūsų įmonės ženklų pajamų sumažėjimą, tad šiuo atveju būtų visisškai nenaudinga tapti PVM mokėtoju.
 • Derėtų įvertinti ar Jūsų įmonės produkto savikainą sudaro didelis kiekis su PVM įgyjamų prekių ar paslaugų kiekis. Jeigu tai sudaro didelę dalį, tuomet Jums yra naudinga taipti PVM mokėtoju, kadangi galėsite susigrąžinti PVM iš valstybės, tačiau jeigu tai sudaro mažą dalį, tuomet Jums neapsimoka įgyti PVM kodo.

Užsienio įmonė tampa PVM mokėtoja jeigu:

 • Eksportuoja prekes iš Lietuvos į kitas Europos sąjungos šalis ar už jos ribų.
 • Teikia prekes arba paslaugas Lietuvoje.
 • Europos sąjungos narės įmonė, PVM mokėtoja teikia prekes (nuolatos) ir per paskutiniuosius kalendorinius metus gautos pajamos yra didesnės nei 35000€.
 • Lietuvoje įsigytos prekės iš kitų Europos sąjungos narių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizuojamas prekes), kurių vertė per paskutinius 12 mėnesių viršija 14000€.

Teisės aktai kai kuriais atvejais gali taikyti išimtis arba papildomas sąlygas.


Reikalingi dokumentai dėl PVM kodo:

 • Informacija apie vykdomą arba numatomą veiklą.
 • Informacija apie įmonės įsteigimo būdą.
 • Informacija apie buveines, padalinius bei veiklos vykdymo vietas (kontaktiniai duomenys).
 • Informacija apie įmonę valdančius asmenis bei kitus juridinius asmenis, kuriuos valdo įmonė.
 • Informacija apie juridinio asmens tiekėjus, vežėjus bei klientus.
 • Informacija apie juridinio asmens nekilnojamąjį turtą, bei kitą turtą (ilgalaikį), kuris naudojamas būsimo PVM mokėtojo veikloje.

Kodėl įsteigtas UAB, MB vertingesnis nei steigiamas naujas?

Įsteigtos įmonės (UAB, MB, IĮ, VŠĮ) įsigijimo pranašumą prieš naujos įmonės steigimą lemia tai, kad įsiyjant jau įsteigtą įmonę, nereikia pildyti begalės dokumentų bei eikvoti savo laiko.

UAB-geriau-uz-MB

Įsigyjant jau įsteigtą (UAB, MB, IĮ, VŠĮ) Jūs esate pranašesni, nes Jums tereikia pasirašyti ir perimti įmonės valdymą į savo rankas.

Kaip galite įsigyti UAB, MB ar kitą juridinį vienetą?

 • Išsirinkti UAB, MB ar kito juridinio vieneto pavadinimą iš pateikiamo sąrašo. Jeigu visiškai nerasite tinkamo pavadinimo sąrašo, tuomet galėsime pagal Jūsų pageidavimus isteigti UAB, MB ar kitą juridinį vienetą.
 • Pateikti bendrinę informaciją, reikalingą UAB, MB ar kito juridinio vieneto pirkimo – pardavimo sutartims paruošti. Taip pat reikalinga akcininkų ar narių pagrindinė kontaktinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta, telefono numeris ,elektroninio pašto adresas, jeigu akcininkai arba nariai yra santuokoje ir akcijas ar nario teises įgyja pagal bendrosios jungties sutuoktinių nuosavybės teisę, tuomet aukščiau paminėti duomenys yra reikalingi abiejų sutuoktinių.
 • Kai perkama UAB, tuomet numatytu metu reikia atvykti pas notarą pasirašyti akcijų įgijimo dokumentų. Kai perkama MB, galime pasirašyti dokumentus abiems šalims patogioje vietoje.
 • Įvykdyti vadovų, akcininkų, narių pakeitimus Registrų centre. Šie pakeitimai su juridinių asmenų tvarkytojo pagalba turėtų būti padaryti per penkias darbo dienas nuo įmonės įsigijimo.

Ką privaloma padaryti įsteigus UAB?

Kai jau įsteigėte UAB, tai reiškia, kad pirmas žingsnis į jau atliktas. Tačiau norėdami, kad Jūsų įmonė galėtų pilnai funkcionuoti ir vykdyti veiklą, Jūs privalote atlikti toliau nurodytus žingsnius.

veiksmai-isteigus-nauja-uab

Direktorius

Akcininkų susitinkimo metu yra išrenkamas ir paskiriamas naujos UAB direktorius. Po to įmonė su juo sudaro darbo sutartį, pranešama sodrai apie UAB direktoriaus paskytimą. Tuo pačiu metu patartina įdarbinti ir buhalterę, o jeigu jos neturite, tuomet labai patartina sudaryti sutartį su buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančia įmone ir turėti buhalterę.


Mokesčių mokėtoja

Paskyrus direktorių, reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) užpildyti ir pristatyti FR0791 formą, kurioje nurodote visą naujos UAB kontaktinę informaciją, įskaitant ir buhalterinę apskaitą vedantį asmenį ir, žinoma, jo kontaktinę informaciją, tačiau Jums nereikia pranešti VMI, jog norite įsiregistruoti mokesčių mokėtoju, kadangi Registrų centras (RĮ) automatiškai perduoda reikiamą informaciją apie naujai įregistruotą UAB.

Tam tikrais atvejais gali tekti registruoti įmonę PVM mokėtoja, tai priklauso nuo Jūsų vykdomos veiklos tipo. Vienais atvejais tai yra prievolė, kitais galite įregistruoti UAB, kaip PVM mokėtoja, savanoriškai. Tačiau kartais tai yra neišvengiama, jeigu UAB per kalendorinius metus gauna daugiau nei 45000€ pajamų, tokiu atveju yra privaloma UAB įregistruoti PVM mokėtoja. Taip pat reikia registruoti įmonę PVM mokėtoja, kai prekiaujate su užsienio šalimis.


Banko sąskaita

UAB steigimo metu buvo Jūsų įmonės vardu yra atidaroma banko sąskaita, į kurią akcininkai perveda įstatinį kapitalą, tačiau ši sąskaita yra kaupiamoji, o įmonė, norėdama atlikti finansines operacijas, privalo įgyti einamąją banko sąskaitą. Ją gauti gali UAB direktorius, jis kreipiasi į banką su prašymu UAB kaupiamąją sąskaitą pakeisti į einamąją. Ši procedūra atliekama banke, direktorius atvykęs į banko padalinį turi pristatyti šiuos dokumentus:

 • UAB įstatus;
 • UAB direktoriaus paskyrimo dokumentai;
 • UAB sertifikuotas išrašas (ESI);
 • UAB vadovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Antspaudą, jeigu naudosite.

UAB naudojami blankai

Jeigu atlikti aukščiau paminėti etapai, tuomet reikia pereiti prie UAB veikloja reikalingų blankų, kad būtų palengvinta Jūsų veikla. 

Reikalinga paruošti UAB pagrindinį blanką: 

 • Kasos pajamų orderis;
 • Kasos išlaidų orderis;
 • UAB vadovo įsakymo forma;
 • UAB vadovo prašymo forma;
 • UAB sąskaita-faktūra

Šie dokumentai yra rašomi laisva forma, tačiau labiausiai veiklą atitinkančius gali išduoti buhalterinę apskaitą vedantis asmuo Jūsų įmonėję. Galite pasikonsultuoti su juo ir priimti tinkamiausią sprendimą dėl UAB formų sudarymo.

Antspaudas nebėra privalomas

Įsigaliojus civilinio kodekso pakeitimams, nuo 2013.07.13 turėti įmonėms (UAB, MB  it t.t.). Nebent antspaudą  turėti nustato prievolė steigimo dokumentuose ar steigimo įstatuose.  Visais kitais atvejais užtenka įmonės vadovo parašo, kuris turi lygiai tokią pačią juridinę galią kaip ir antspaudas.

imone-su-antspaudu-antspaudas-neberea-privalomas

LR civilinis kodeksas numato, kad dokumentai turi būti patvirtinti įmonės antspaudu. Tik tais atvejais, jei prievolė turėti antspaudą nurodoma juridinio asmens įstatuose ar steigimo dokumentuose.

Įmonės, kurios yra įsteigtos elektroniniu būdu, neprivalo turėti antspaudo. Kadangi jos yra steigiamos pagal pavyzdinę steigimo dokumentų formą, o šiose formose reikalavimas antspaudui nėra reglamentuojamas.

UAB, MB ir kitoms įmonėms įstatai ar nuostatai yra privalomas dokumentas veiklai vykdyti. Ir dažnai įmonės šiuose dokumentuose nurodo, jog naudoja antspaudą. Jeigu šis veiksmas yra padaromas, tuomet įmonė privalo daryti taip, kaip parašyta įstatuose ar nuostatuose – naudoti antspaudą. Jeigu atsitinka taip, kad įmonė nebenori naudoti antspaudo, tuomet ji turi pakeisti įstatus ar nuostatus.

UAB steigėjas yra užsienio juridinis asmuo

Kai UAB steigia užsienyje registruotas juridinis asmuo, privalu pateikti užsienyje esančio juridinio asmens išrašą iš toje šalyje esančio juridinių asmenų registro arba kitą teisės aktus atitinkantį dokumentą, kad juridinis asmuo yra įregistruotas  asmenų tos šalies juridinių asmenų registre. Taip pat reikia pateikti šio juridinio asmens įstatus.

 
uab-steigejas-uzsienio-juridinis-asmuo

Užsienio valstybės juridinių asmenų registro išraše turi atsispindėti:

 • Įmonės pavadinimas.
 • Įmonės kodas.
 • Įmonės forma.
 • Registruotas įmonės adresas.
 • Valstybė, kurioje įsteigta įmonė.
 • Juridinių asmenų registro pavadinimas, kuriame įregistruota įmonė bei data, kada įregistruota įmonė.
 • Įmonės atstovo rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, korespondencijai gauti), geriausiai tinkamas yra įmonės vadovas.

Dokumentų autentiškumas 

Prieš pateikiant šiuos dokumentus privalu pasirūpinti, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą ir jeigu reikia – patvirtinti (Apostille)

Tvirtinti Apostille nereikia tik išduodamų dokumentų šiose šalyse: Estijoje, Latvijoje, Moldovoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Kitose šalyse dokumentai privalo būti legalizuojami bei patvirtinti Apostille.

Įmonių steigimas nelietuvišku pavadinimu

Steigti įmonę nelietuvišku pavadinimu visų pirma tai reiškia naujas galimybes įmonei. Tai teikia didesnį pasitikėjimą užsienio partneriams. Taip pat tai padės įmonės vadovybei pritraukti didesnes investicines įplaukas iš užsienio investitorių. 

steigiame-imone-nelietuvisku-pavadinimu

Naudinga informacija steigiant įmonę nelietuvišku pavadinimu

Po 2013 metų gegužės mėnesio įmonių steigimas nelietuvišku pavadinimu buvo gerokai apsunkintas. Dabar, norėdami įsteigti įmonę nelietuvišku pavadinimu turime pasinaudoti įstatymų spragomis ir apeiti esamą tvarką. 

Tačiau mes be vargo galime padėti Jums įsteigti įmonę nelietuvišku pavadinimu.

Papildomas mokestis steigiant įmonę užsienietišku pavadinimu – 209€.


 

Platesnė informacija steigiant įmonę nelietuvišku pavadinimu

Nemaža dalis verslininkų, ypač tų, kurių veikla yra orientuota į eksportą, noriai rinktųsi nelietuvišką (užsienietišką) imonės pavadinimą.

Jeigu įmonė yra susijusi su, pavyzdžiui, kita UAB ar MB, ar kitu užsienietišku juriniu asmeniu, tuomet atsiranda laisva galimybė steigti įmonę nelietuvišku pavadinimu, kitaip tariant jis neprivalo atititkti lietuvių kalbos normų.

Iš esmės neverta nerimauti, dabartiniu laiku yra daug įmonių, kurios padeda steigti įmones nelietuviškais pavadininimais, Jums tereikia susisiekti ir aptarti sekančius etapus, su jų pagalba įgysite naują įmonę nelietuvišku pavadinimu.

Įmonės geriausiomis kainomis

Įmonės geriausiomis kainomis

Parduodame įmones mažiausiomis kainomis Lietuvoje. Siūlomas asortimentas yra nuo UAB iki asociacijų. Steigiame UAB, MB, VŠĮ, IĮ ir kitas. Taip pat turime sąrašą jau įsteigtų įmonių. Jas, norint įsigyti, tiesiog reikia rezervuoti ir susitarti su mūsų komandos atstovais, dėl perdavimo laiko. Nuo tos akimirkos, kai įmonė bus perduota Jums – galėsite ja naudotis besąlygiškai ir pilnavertiškai, kadangi įmonė turi ir banko sąskaitą, ir antspaudą, ir visus jos legalumą patvirtinančius dokumentus. Tad nieko nelaukite ir rezervuokite patinkančią įmonę arba galime įsteigti naują su Jūsų sugalvotu pavadinimu.

Siekiame tapti lyderiais tarp siekiančių padėti verslininkams greičiau pasiekti savo svajones, todėl įmonių kainas sumažinome dar labiau. Tik dabar, ir tik pas mus galite įsigyti įmonę nuo 199€. Žemos kainos lydi didelę sėkmę. Mes tikime sėkme, todėl parduodame UAB, MB, VŠĮ ir IĮ tokiomis kainomis, kokių dar nematėte. Užsukite į mūsų įmonių sąrašą ir išsirinkite Jums tinkamiausią, o jeigu norite kito verslo formato vieneto, tuomet galite paskaityti apie tai čia ir išsirinkti Jums ir Jūsų verslui tinkamiausią juridinio asmens formą. Norime pabrėžti, jeigu nežinote ar nepasitikite savo žiniomis, visuomet galite nemokamai konsultuotis su mūsų įmonės atstovais, kurie padės Jums išsirinkti labiausiai Jūsų lūkesčius atitinkantį verslo formatą.

Steigiant naują įmonę naudojantis mūsų paslaugomis arba įsigyjant jau įsteigtą juridinį asmenį, visiškai nemokamai gausite įmonės registracijos adresą visam laikui. Kitu atveju Jums tektų registruoti įmonę savo arba artimiesiems priklausančiame nekilnojamame turte, o blogiausiu atveju nuomoti įmonės buveinės adresą už didelį metinį mokestį, pas mus šią paslaugą gausite už dyką.

Kitos paslaugos

Taip pat siūlome ir kitas paslaugas žemiausiomis kainoms, pavyzdžiui buhalterinė apskaita. Šios paslaugos Jums neteiks nei viena privati įmonė pigiau, nei tai siūlome mes. Tad rekomenduojame palyginti mūsų siūlomas su rinkoje esančiomis privačių įmonių, kurios siūlo buhalterines apskaitos paslaugas kainomis ir pasirinkti mūsų kolektyvą. Dabar yra taikoma akcija, įsigijus naujai įsteigtą įmonę, pirmus metus galėsite naudotis mūsų įmonės siūlomomis buhalterinėmis paslaugomis su dvidešimties procentų nuolaida. Dėl buhalterinių paslaugų teiraukitės mūsų konsultantų.

 

Įmonės steigimas Estijoje

Įmonės steigimas Estijoje

Ką reikia daryti?

Įmonės steigimas Estijoje – puiki galimybė verslininkams, kurie planuoja savo verslą plėsti Europoje ir ne tik. Estijoje yra labai patraukli investicinė aplinka – tai reiškia, jog investuotojai noriai palieka pinigus šios šalies įmoonėse augti. O ir valstybiniame sektoriuje palankios salygos susikalbėti ne tik estų, tačiau ir rusų bei anglų kalbomis.

steigiame-imones-estijoje

Ką reikia turėti?

 • Pats svarbiausias dalykas, norint įsteigti įmonę Estijoje, yra tai, kad kiekvienas juridinis asmuo privalo turėti įmonės registracijos adresą Estijoje, į kurį būtų galima siūsti valstybinę korespondenciją.
 • Privaloma turėti kontaktinio asmens licenziją turintį asmenį.

Arba galite susisiekti su mumis nurodytais kontaktais ir visą darbą už Jus atliksime mes, Jums tereikės pasirašyti.

Steigiame įmones Estijoje mažiausiomis kainomis – vos už 639€.


 

Naudinga informacija

 • Estijoje taikomas 0 % nepaskirstyto pelno mokestis – tai reiškia, jog jei įmonė savo gauto pelno neišmokėjo akcininkams, o investavo jį atgal arba kaip nors kitaip panaudojo, tokiu atveju mokėti pelno mokesčiu nereikia.
 • Estijoje naujai įsteigta įmonė nėra apmokestinama mokesčiais.
 • Estijoje įsteigta įmonė neprivalo turėti darbuotojų.
 • Estijoje įsteigtoje įmonėje atlyginimą valdybos nariai gali išsimokėti dividentų principu.
 • Estijoje PVM yra 20 % dydžio.
 • Estija netaiko tarptautinio dvigubo apmokestinimo.

Taigi, Estijoje steigti įmonę yra naudinga dėl daugelio priežasčių. Nors ši šalis nėra labai didelė, tačiau ji skatina verslumą ir neapkrauna verslininkų dideliais mokesčiais, o tuo pačiu ji yra mūsų kaimynė, tad tai yra didelis privalumas, registruoti savo verslą ten.

Norėdami pasikonsultuoti ar įsteigti įmonę Estijoje, susisiekite su mumis nurodytais kontaktais.