Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registravimas

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registravimas

PVM mokėtojo mokestis – tai vartojimo mokestis, kurį sumoka paskutinis vartotojas. Šiai dienai pagrindinis PVM mokesčio tarifas yra 21 %. PVM pridėtinė vertė – tai skirtumas tarp paslaugų bei prekių parduodamos ir perkamos vertės.

Pridetines−vertes−mokescio−registravimas

PVM yra netiesioginis mokestis, kurs yra įtraukiamas į paslaugų bei prekių tarifus. Parduodamas prekę ar paslaugą juridinis asmuo gauna atlygį už ją ir mokestį, vadinamą PVM, kurį vėliau sumoka valstybinei institucijai. PVM objektas taip pat gali tapti ir prekių arba paslaugų pirkimas Lietuvoje iš kitos Europos sąjungos valstybės.

Mes padėsime Jums įgyti PVM kodą 

 • Konsultuojame PVM kodo įgijimo klausimais.
 • Pilnai paruošiame reikiamus dokumentus, norint įsiregistruoti PVM mokėtoju.
 • Esant reikalui galime atstovauti Jus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
 • Kaina nuo 89€.

Privaloma tapti PVM mokėtoju jeigu:

 • Per paskutiniuosius 12 mėnesių įmonės gaunamos pajamos viršijo 45000€.
 • Fizinis asmuo arba su juo susiję asmenys valdo keletą juridinių asmenų ir šių juridinių asmenų pajamos per pastaruosius 12 mėnėesių buvo didesnės nei 45000€.
 • Fizinis asmuo per pastaruosius 12 mėnesių įsigijo prekių iš užseinio valstybės (neskaitant naujų transporto priemonių bei akcizuojamų prekių) už daugiau nei 14000€.

Savanoriškas tapimas PVM mokėtoju

Kiekvienas juridinis asmuo, kuris vykdo ūkinę ar komercinė veikla, turi galimybę tapti PVM mokėtoju jeigu nori, tačiau reikėtų įvertinti tam tikras rizikas:

 • Siūloma pasitikrinti, kas taps pagrindiniu klientu, fiziniai ar juridiniai asmenys? Juridiniai asmenys šį, PVM mokestį galės susigrąžinti, bet jeigu pagrindiniai klientai yra fiziniai asmenys, tuomet jie šio mokesčio susigrąžinti negalės, kas reikš jog prekės kaina yra didesnė, tai lems paklausos mažėjimą, o su laiku ir Jūsų įmonės ženklų pajamų sumažėjimą, tad šiuo atveju būtų visisškai nenaudinga tapti PVM mokėtoju.
 • Derėtų įvertinti ar Jūsų įmonės produkto savikainą sudaro didelis kiekis su PVM įgyjamų prekių ar paslaugų kiekis. Jeigu tai sudaro didelę dalį, tuomet Jums yra naudinga taipti PVM mokėtoju, kadangi galėsite susigrąžinti PVM iš valstybės, tačiau jeigu tai sudaro mažą dalį, tuomet Jums neapsimoka įgyti PVM kodo.

Užsienio įmonė tampa PVM mokėtoja jeigu:

 • Eksportuoja prekes iš Lietuvos į kitas Europos sąjungos šalis ar už jos ribų.
 • Teikia prekes arba paslaugas Lietuvoje.
 • Europos sąjungos narės įmonė, PVM mokėtoja teikia prekes (nuolatos) ir per paskutiniuosius kalendorinius metus gautos pajamos yra didesnės nei 35000€.
 • Lietuvoje įsigytos prekės iš kitų Europos sąjungos narių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizuojamas prekes), kurių vertė per paskutinius 12 mėnesių viršija 14000€.

Teisės aktai kai kuriais atvejais gali taikyti išimtis arba papildomas sąlygas.


Reikalingi dokumentai dėl PVM kodo:

 • Informacija apie vykdomą arba numatomą veiklą.
 • Informacija apie įmonės įsteigimo būdą.
 • Informacija apie buveines, padalinius bei veiklos vykdymo vietas (kontaktiniai duomenys).
 • Informacija apie įmonę valdančius asmenis bei kitus juridinius asmenis, kuriuos valdo įmonė.
 • Informacija apie juridinio asmens tiekėjus, vežėjus bei klientus.
 • Informacija apie juridinio asmens nekilnojamąjį turtą, bei kitą turtą (ilgalaikį), kuris naudojamas būsimo PVM mokėtojo veikloje.
admin