UAB steigėjas yra užsienio juridinis asmuo

UAB steigėjas yra užsienio juridinis asmuo

Kai UAB steigia užsienyje registruotas juridinis asmuo, privalu pateikti užsienyje esančio juridinio asmens išrašą iš toje šalyje esančio juridinių asmenų registro arba kitą teisės aktus atitinkantį dokumentą, kad juridinis asmuo yra įregistruotas  asmenų tos šalies juridinių asmenų registre. Taip pat reikia pateikti šio juridinio asmens įstatus.

 
uab-steigejas-uzsienio-juridinis-asmuo

Užsienio valstybės juridinių asmenų registro išraše turi atsispindėti:

  • Įmonės pavadinimas.
  • Įmonės kodas.
  • Įmonės forma.
  • Registruotas įmonės adresas.
  • Valstybė, kurioje įsteigta įmonė.
  • Juridinių asmenų registro pavadinimas, kuriame įregistruota įmonė bei data, kada įregistruota įmonė.
  • Įmonės atstovo rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, korespondencijai gauti), geriausiai tinkamas yra įmonės vadovas.

Dokumentų autentiškumas 

Prieš pateikiant šiuos dokumentus privalu pasirūpinti, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą ir jeigu reikia – patvirtinti (Apostille)

Tvirtinti Apostille nereikia tik išduodamų dokumentų šiose šalyse: Estijoje, Latvijoje, Moldovoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Kitose šalyse dokumentai privalo būti legalizuojami bei patvirtinti Apostille.

admin