UAB prieš MB Už ir prieš

Ne taip jau seniai atsirado nauja verslo forma – Mažoji Bendrija. Todėl šių dienų verslininkams kyla nemažai klausimų, kuri verslo forma yra geresnė, naudingesnė, praktiškesnė ir t.t. 

Mes palyginame UAB ir MB, pasveriame už ir prieš, o Jūs nuspręskite, kuris verslo formatas yra priimtinesnis pagal tai, ko tikitės perspektyvoje iš verslo formato.

UAB-ir-MB-palyginimas

Steigimo ypatumai

Ir vieną, ir kitą verslo formą galima steigti per notarą arba elektroninu būdu. MB gali turėti 1 – 10 narių ir steigėjai gali būti išimtinai tik fiziniai asmenys, o UAB gali turėti 1 – 250 akcininkų ir šią verslo formą gali steigti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.


Verslo formai reikalingas kapitalas

MB forma nereikalauja įstatinio kapitalo. Mažosios Bendrijos nariai gali įnešti pinigines vertes arba nepinigines, kurių vertę nustato patys MB nariai.

UAB atveju privalomas įstatinis kapitalas, kurio piniginė išraiška privalo būti ne mažesnė nei 2500€. Taip įstatinis kapitalas gali būti įnešamas nepiniginiu vienetu, tačiau tuomet jis privalo būti teisės aktų nustatyta tvarka įvertinamas ir turi atitikti šią arba didesnę sumą, kitu atveju UAB steigti negalima.


Verslo formos atsakomybė

UAB ir MB yra ribotos civilinės atsakomybės – įmonių vadovai neatsako savo asmeniniu turtu.


 

UAB PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

 • UAB yra neribotos civilinės atsakomybės, tad vadovas nerizikuoja savo asmeniniu turtu.
 • UAB pavadinimas gali būti nelietuvišku pavadinimu, tad tai daug paprasčiau bendrdarbiauti su užsienio partneriais.
 • UAB steigėjai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
 • Investuotojai gali būti kiti juridiniai arba fiziniai asmenys.
 • UAB įstatinis kapitalo dydis privalo būti ne mažesnis nei 2500€.
 • UAB privalo turėti vadovą, taip pat buhalterį arba naudotis buhalterinės apskaitos įmonės paslaugomis, kadangi UAB veda sudėtingesnę buhalterinę apskaitą.
 • Akcininkai dividendus išsimoka pasibaigus mokestiniams metams.

MB PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

 • MB yra neribotos civilinės atsakomybės, vadovas neatsako savo asmeniniu turtu.
 • MB nėra nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.
 • MB nariai gali dirbti be darbo sutarties – tai reiškia, jog yra sutaupoma didelė dalis su darbo santykiais susijusių mokestinių prievolių sąskaita.
 • Supaprastintas MB valdymas – nėra privaloma turėti vadovą, taip pat ir buhalterį.
 • MB turi galimybę pelną išmokėti avanso forma.
 • MB gali vesti supaprastintą buhalterinę apskaitą.
 • Užsienio kompanijoms MB nėra labai gerai pažįstama verslo forma.
 • Didelių keblumų kelia naujų investicijų pritraukimas, kadangi investuotojais gali tapti tik fiziniai asmenys.
 • Už kiekvieną MB nari yra privalu mokėti 26,3% VSD mėnesinį mokestį nuo faktinio minimalaus Lietuvos atlyginimo.
 • Steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys.
 • Steigėjų negali būti daugiau nei 10.